วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ช่วงกลางวัน : ร้านอาหาร