วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

โปรแกรม 3 Day 2 Night ทะเลตรัง+เกาะรอก

รายละเอียดการเดินทาง (นอนเกาะ-เมือง)

วันแรก

08.30 น. รถรับคณะที่จุดนัดหมายในเมืองตรัง (โรงแรมที่พัก, บขส.) ไปยังท่าเรือปากเมง

09.30 น. เรือออกจากท่าเรือ ชมบรรยากาศของท้องทะเลตรัง ที่รายล้อมด้วยเกาะต่างๆมากมายมุ่งหน้าสู่ เกาะมุกหนึ่งใน Unseen in Thailand หนึ่งในจุดท่องเที่ยว

10.30 น. ถึงเกาะมุก ลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต ซึ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ เราจะลงน้ำ ใส่ชูชีพ ต่อแถวกันเเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกตดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่าง ยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้

12.00 น. มุ่งสู่เกาะกระดาน และอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยง ที่ชายหาดบนเกาะกระดานหาดทรายขาวละเอียด เหมือนแป้งและน้ำใสจนมองเห็นพื้นได้

13.00 น. เรือจอดหน้าหาดเกาะกระดานพาไปดำน้ำ พร้อมหยอกล้อกับหมู่ปลาหลากหลาย ปะการังชนิดต่างๆ

14.00 น. มุ่งสู่เกาะแหวน มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งฝูงปลาจำนวนมากที่อุดมสมบูรณ์

15.00 น. มุ่งสู่เกาะเชือกซึ่งเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไม่มีหาดทราย 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะ จะไปพาไปดู ปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง และปลานีโม่ซึ่งเวลาน้ำลงท่านจะดูได้อย่างใกล้ๆ

 16.00 น. มุ่งหน้าสู่เกาะไหง ตื่นเต้นกับการดำน้ำดูปะการัง ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและเพลิดเพลิดกับการเล่นน้ำ

17.00 น.  เช็คอินเข้าที่พัก (เกาะไหงรีสอร์ท,เกาะไหงทับวารินทร์)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ทริมหาดเกาะไหงอันสวยงาม

20.00 น. เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมไว้ให้

10.00 น.  มุ่งหน้าสู่เกาะรอก ชมธรรมชาติที่มีชายหาดที่ขาวสะอาด น้ำทะเลใส ท่านสามารถดำน้ำดูปะการังที่มีปลาหลากหลาย หรือจะเลือกนั่งพักผ่อนบนเกาะรอก ถ่ายรูปมุมสวยๆ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ชายหาดบนเกาะรอก

13..00 น. พาท่านไปดำน้ำตื้นดูปะการังของเกาะรอกนอก-เกาะรอกใน

               -จุดดูปะการังอ่าวม่านไทร

                -จุดดูปะการังอ่าวหินงาม

               -จุดชมปะการังแหลมหลักเขต จุดนี้หากมองดูดีดีจะมีปลาไหลไฟด้วย

15.00 น. มุ่งหน้าสู่เกาะม้า ซึ่งเป็นจุดดำน้ำดูปะการัง ปลานกแก้ว และปลาเสือ

16.00 น. นำท่านเดินทางกลับท่าเรือปากเมง

16.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองตรัง

17.00 น. เข้าที่พักโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา เก็บสัมภาระ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น บ้านสวนสุดาพร เป็นร้านอาหารในบรรยากาศสวนแบบบาหลี ชิโนโปตุกีสรวมแล้วให้ บรรยากาศความเป็นตะวันออกลงตัวดี นอกจากความร่มรื่นบรรยากาศแล้ว อาหารก็รสชาติขึ้นชื่ออีกด้วย

19.30 น. เที่ยวชมตลาดถนนคนเดิน เป็นแหล่งชอปปิ้งอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดตรัง

20.30 น. เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้

09.00 น. พาคณะทัวร์ไปยังจุดจำหน่ายของที่ระลึกซื้อของฝาก หมูย่าง ขนมเค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะซอย9

10.00 น. ส่งท่านยังจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

     -ผู้ใหญ่    5,900       บาท /ท่าน

     -เด็ก       5,000       บาท /ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

    -เรือสปีดโบ๊ส

    -รถรับส่งที่พัก

    -ห้องพัก Standard ห้องละ 2 ท่าน

    -อาหาร 6 มื้อ พร้อมอาหารว่าง (เค้กเมืองตรัง, กาแฟ, โอวันติน, ผลไม้, น้ำอัดลม, น้ำเปล่า)

    -อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkelling

    -ค่าประกันอุบัติเหตุ

    -ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (ต่างชาติ เพิ่มท่านละ 200 บาท )

**หมายเหตุ**

      กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ