วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

โปรแกรม 3 Day 2 Night ทะเลตรัง+เกาะรอก พักในเมือง

รายละเอียดการเดินทาง (นอนเมือง-เมือง)

วันแรก

08.30 น. รถรับคณะที่จุดนัดหมายในเมืองตรัง (โรงแรมที่พัก,สนามบิน.) ไปยังท่าเรือปากเมง

09.30 น. ออกจากท่าเรือ ชมบรรยากาศของท้องทะเลตรัง ที่รายล้อมด้วย เกาะแก่ง ต่างๆมากมายมุ่งหน้าสู่ เกาะมุกหนึ่งใน Unseen in Thailand

10.30 น. ถึงเกาะมุก ลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต ซึ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ เราจะลงน้ำ ใส่ชูชีพ ต่อแถว   กันเเข้าไประยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกตดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้

12.00 น. มุ่งสู่เกาะกระดาน และอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยง ที่ชายหาดบนเกาะกระดานหาดทรายขาวละเอียด เหมือนแป้งและน้ำใสจนมองเห็นพื้นได้

13.00 น. เรือจอดหน้าหาดเกาะกระดานพาไปดำน้ำ พร้อมหยอกล้อกับหมู่ปลาหลากหลาย ปะการังชนิดต่างๆ

14.00 น. มุ่งสู่เกาะแหวน มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งฝูงปลาจำนวนมากที่อุดมสมบูรณ์

15.00 น. มุ่งสู่เกาะเชือกซึ่งเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไม่มีหาดทราย 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะจะไปพาไปดูปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง และปลานีโม่ซึ่งเวลาน้ำลงท่านจะดูได้อย่างใกล้ๆ

16.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองตรัง

17.30 น. เข้าที่พักเก็บสัมภาระ

18.00 น. รถมารับท่านไป รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารชื่อดังในเมืองตรัง

19.30 น. เที่ยวชมตลาดถนนคนเดิน เป็นแหล่งชอปปิ้งอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดตรัง

20.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้

09.00 น. รถรับคณะจากโรงแรมไปยังท่าเรือปากเมง

10.00 น.  มุ่งหน้าสู่เกาะรอก ชมธรรมชาติที่มีชายหาดที่ขาวสะอาด น้ำทะเลใส ท่านสามารถดำน้ำดูปะการังที่ มีปลาหลากหลายหรือจะเลือกนั่งพักผ่อนบนเกาะรอก ถ่ายรูปมุมสวยๆ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ชายหาดบนเกาะรอก

13..00 น. พาท่านไปดำน้ำตื้นดูปะการังของเกาะรอกนอก-เกาะรอกใน

15.00 น. มุ่งหน้าสู่เกาะม้า ซึ่งเป็นจุดดำน้ำดูปะการัง ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ทะเล และฝูงปลาสวยงาม นานาชนิด

16.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองตรัง

17.00 น. เข้าที่พักเก็บสัมภาระ

18.00 น. รถมารับท่านไป รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารชื่อดังในเมืองตรัง

19.30 น. เที่ยวชมตลาดถนนคนเดิน เป็นแหล่งชอปปิ้งอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดตรัง

20.30 น. เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้

09.00 น. พาคณะทัวร์ไปยังจุดจำหน่ายของที่ระลึกซื้อของฝาก หมูย่าง ขนมเค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะซอย9 ฯลฯ

10.00 น. ส่งท่านยังจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

     -ผู้ใหญ่ 5,500       บาท /ท่าน

     -เด็ก      5,000         บาท /ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

    -เรือสปีดโบ๊ส

    -รถรับส่งที่พัก

    -ห้องพัก Superior ห้องละ 2 ท่าน

    -อาหาร 6 มื้อ พร้อมอาหารว่าง (เค้กเมืองตรัง, กาแฟ, โอวันติน, ผลไม้, น้ำอัดลม, น้ำเปล่า)

    -อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkelling

    -ค่าประกันอุบัติเหตุ

    -ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (ต่างชาติ เพิ่มท่านละ 200 บาท )

**หมายเหตุ**

      กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ