วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

โปรแกรม 2 Day 1 Night เกาะไหง

รายละเอียดการเดินทาง (นอนในเกาะ)

วันแรก

08.30 น. รถรับคณะที่จุดนัดหมายในเมืองตรัง (โรงแรมที่พัก, บขส.) ไปยังท่าเรือปากเมง

09.30 น. เรือออกจากท่าเรือ ชมบรรยากาศของท้องทะเลตรัง ที่รายล้อมด้วย เกาะต่างๆมากมาย มุ่งหน้าสู่เกาะมุก หนึ่งใน Unseen in Thailand หนึ่งในจุดท่องเที่ยว

10.30 น. ถึงเกาะมุก ลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต ซึ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ เราจะลงน้ำ ใส่ชูชีพ ต่อแถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้

12.00 น. มุ่งสู่เกาะกระดาน และอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยง ที่ชายหาดบนเกาะกระดานหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งและน้ำใสจนมองเห็นพื้นได้

13.00 น. เรือจอดหน้าหาดเกาะกระดานพาไปดำน้ำ พร้อมหยอกล้อกับหมู่ปลาหลากหลาย ปะการังชนิดต่างๆ

14.00 น. มุ่งสู่เกาะแหวน มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งฝูงปลาจำนวนมากที่อุดมสมบูรณ์

15.00 น. มุ่งสู่เกาะเชือกซึ่งเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไม่มีหาดทราย 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้ จะไปพาไปดูปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง และปลานีโม่ซึ่งเวลาน้ำลงท่านจะดูได้อย่างใกล้ๆ

16.00 น. มุ่งหน้าสู่เกาะไหง ตื่นเต้นกับการดำน้ำดูปะการัง ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและเพลิดเพลิดกับการเล่นน้ำ

17.00 น.  เช็คอินเข้าที่พัก (เกาะไหงรีสอร์ท,เกาะไหงทับวารินทร์)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ทริมหาดเกาะไหงอันสวยงาม

20.00 น. เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00 น. เก็บสัมภาระเตรียมตัวกลับท่าเรือปากเมง

10.00 น. รถรับท่านส่งสู่ตัวเมืองตรัง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

     -ผู้ใหญ่   3,900        บาท /ท่าน

     -เด็ก       3,000        บาท /ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

    -เรือสปีดโบ๊ส

    -รถรับส่งที่พัก

    -ห้องพัก Standard ห้องละ 2 ท่าน

    -อาหาร 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง (เค้กเมืองตรัง, กาแฟ, โอวันติน, ผลไม้, น้ำอัดลม, น้ำเปล่า)

    -อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkelling

    -ค่าประกันอุบัติเหตุ

    -ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (ต่างชาติ เพิ่มท่านละ 200 บาท )

    -มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง

**หมายเหตุ**

      กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ