วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

โปรแกรม 2 Day 1 Night พักในเมือง

รายละเอียดการเดินทาง (นอนในเมือง)

วันแรก

08.30 น. รถรับคณะที่จุดนัดหมายในเมืองตรัง ไปยังท่าเรือปากเมง

09.30 น. เรือออกจากท่าเรือ ชมบรรยากาศของท้องทะเลตรัง ที่รายล้อมด้วย เกาะต่างๆมากมาย มุ่งหน้าสู่เกาะมุก หนึ่งใน Unseen in Thailand หนึ่งในจุดท่องเที่ยว

10.30 น. ถึงเกาะมุก ลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต ซึ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ เราจะลงน้ำใส่ชูชีพต่อแถวกันเเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้

12.00 น. มุ่งสู่เกาะกระดาน และอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยง ที่ชายหาดบนเกาะกระดานหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งและน้ำใสจนมองเห็นพื้นได้

13.00 น. เรือจอดหน้าหาดเกาะกระดานพาไปดำน้ำ พร้อมหยอกล้อกับหมู่ปลาหลากหลาย ปะการังชนิดต่างๆ

14.00 น. มุ่งสู่เกาะแหวน มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งฝูงปลาจำนวนมากที่อุดมสมบูรณ์

15.00 น. มุ่งสู่เกาะเชือกซึ่งเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไม่มีหาดทราย 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะ จะไปพาไปดูปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง และปลานีโม่ซึ่งเวลาน้ำลงท่านจะดูได้อย่างใกล้ๆ

16.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองตรัง เข้าที่พักเก็บสัมภาระ

18.00 น. รถมารับท่านไปรับประทานอาหารเย็น บ้านสวนสุดาพร ร้านอาหารชื่อดังในเมืองตรังเป็นร้านอาหาร ในบรรยากาศสวนร่มรื่นแล้วอาหารก็รสชาติขึ้นชื่ออีกด้วย

19.30 น. เที่ยวชมตลาดถนนคนเดิน เป็นแหล่งชอปปิ้งอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดตรัง

20.00 น. เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศค่ำคืนในตัวเมืองตรัง

วันที่สอง

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้

09.00 น. พาคณะทัวร์ไปยังจุดจำหน่ายของที่ระลึกซื้อของฝาก หมูย่าง/ ขนมเค้กเมืองตรัง/ ขนมเปี๊ยะซอย9

10.00 น. ส่งท่านยังจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

     -ผู้ใหญ่     2,500      บาท /ท่าน

     -เด็ก       2,000      บาท /ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

    -เรือ SpeedBoat ท่องทะเลตามโปรแกรม

     -ห้องพัก Superior ห้องละ 2 ท่าน

    -อาหาร 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง (เค้กเมืองตรัง, อาหารว่าง, น้ำเปล่า)

    -อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkelling

    -ค่าประกันอุบัติเหตุ

    -ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (ต่างชาติ เพิ่มท่านละ 200 บาท )

    -มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง

**หมายเหตุ**

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ