วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

โปรแกรมทัวร์วันเดย์4เกาะ โดยเรือหางยาว

รายละเอียดการเดินทาง

07.45-08.00 น. รถรับลูกค้าที่โรงแรม บริเวณในเมืองกระบี่ หาดคลองม่วง / หาดทับแขก

08.30-08.45 น. รถรับลูกค้าที่โรงแรมบริเวณหาดอ่าวนาง

09.00-09.15 น. พร้อมกันที่ท่าเรืออุทยานหาคนพรัตธารา เพื่อเดินทางสู่เกาะ

– นั่งเรือเดินทางไปยังท่าเรือหาดไร่เลย์ โป๊ะสะพานยาง จากนั้นนําลูกค้าเดินเท้าไปยัง ถ้ำพระนาง ประมาณ 10 นาที ระยะทางประมาณ 500 เมตร ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ เชิญกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และเดินชมความงามภายในถ้ำ หรือจะเล่นน้ำ พักผ่อนบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย สามารถชมกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของ หาดไร่เลย์ คือ การปีนผา เพราะที่ หาดไร่เลย์ มีผาหินปูนมากมาย ซึ่งการปีนผาที่ ไร่เลย์ สามารถทําได้ทั้งปี โดยในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรม “ปืนผา” และ บริเวณที่นิยมปีนผาคือบริเวณไร่เลย์ตะวันออก อ่าวต้นไทร และ เขาแถวถ้ำพระนางใน

-เดินทางไป เกาะไก่ เพื่อสนุกกับการว่ายน้ำ ดําน้ำชมปะการัง

– เดินทางไป ทะเลแหวก นําท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีสันทรายเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อท่านจะได้เดินบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล

12.00-13.00 น. เดินทางไป เกาะปอดะ ชมหาดทรายสีขาวมองแล้วสบายตาสนุกกับการเล่นน้ำ และให้อาหารปลา พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มินิบุฟเฟต์ แบบ New Normal)

15.00-15.30 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ ส่งท่านที่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

บริการของทัวร์: เรือหางยาว, รถรับส่ง ถึงโรงแรม, อาหารกลางวัน, ผลไม้, น้ำดื่ม, เสื้อชูชีพ, อุปกรณ์ดําน้ำ,ไกด์ทางทะเลที่มีประสบการณ์, ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย, ประกันภัย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 4-11 ปี 200 บาท)

สิ่งที่แนะนําให้ท่านนําติดตัวไปด้วย : กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแคค, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจําตัว, ชุดสําหรับเล่นน้ํา, ผ้าขนหนูสําหรับเช็ดตัว, หมวก

** โปรแกรมอาจแตกต่างจากรายละเอียดทัวร์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศและสภาพของกระแสน้ำ และความคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นที่หนึ่ง แต่มั่นใจได้เลยว่าสนุกแน่ๆ *