วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

โปรเหมาเกาะรอก+ตกหมึก (Private Trip)

++ โปรแกรมเที่ยว ++

07.30 น นัดหมายที่จุดนัดพบท่าเรือควนตุ้งกู

08.00 น ออกเดินจากท่าเรือคควนตุ้งกู

09.30 – 12.00 น เดินทางสู่ เกาะรอกนอก เกาะรอกใน ชมธรรมชาติน้ำใส ทรายขาว ดำน้ำดูปะการัง

12.00 น รับประทานอาาหารเที่ยง (ข้าวกล่อง) บนชายหาดเกาะรอก และพักผ่อนตามสบาย

13.00 – 14.30 น ดำน้ำดูปะการังอีกสองจุด อ่าวหินงาม และแหลมหลักเขต

15.00 น เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู ระหว่างทาง แวะตกหมึกเกาะมุก

อัตราค่าบริการรวมรายการดังต่อไปนี้

  • ฟรี ประกันชีวิต / ฟรี หน้ากากดำน้ำและชูชีพ / ฟรี วาซาบิและเบ็ดตกหมึก
  • ฟรี ที่จอดรถ / ห้องน้ำและห้องอาบน้ำสะอาด / ฟรี อาหารเที่ยง / บริการน้ำเปล่าน้ำแข็งบนเรือ.
  • ค่าอุทยานลูกค้าชำระด้วยตัวเอง 40 บาท ที่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าถ้ำมรกต