วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

โปรจอย วันเดย์ทริป เกาะพีพี

++ โปรแกรมเที่ยว ++

08.30 น. รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก

09.00 น. นั่งเรือออกจากอุทยานหาดนพรัตน์ธารา เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี

09.45 น. นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม โดยจะได้เยี่ยมชม

  • อ่าวมาหยา สามารถลอยลำถ่ายรูปจากด้านนอกได้
  • อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนสูงชัน
  • ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น แวะจอดเพื่อเก็บภาพความประทับใจ

11.30 น. แวะจอดที่หน้า อ่าวลิง ดำน้ำชมปะการังใต้ท้องทะเล หลังจากนั้นนำท่านขึ้น

เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยว ของหมู่เกาะพีพี บริการอาหาร

กลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ร้านอาหารอารีดา และพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น. ออกจากเกาะพีพีดอน แวะจอดดำน้ำที่ หินแพหรืออ่าวรันตี จุดดำน้ำที่มีฝูง

ปลาและปะการังนานาชนิดสวยงาม

14.30 น. นำท่านสู่เกาะไผ่ เกาะที่มีชายหาดยาวและขาวสะอาด เชิญทุกท่านพักผ่อนและ

เล่นน้ำตามอัธยาศัย

16.00 น. เดินทางถึงหาดนพรัตน์ธาราโดยสวัสดิภาพ

# ป.ล. กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

อัตราค่าบริการรวมรายการดังต่อไปนี้

  • รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก (อ่าวนาง,คลองม่วง,เมืองกระบี่)
  • อาหารกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้
  • มัคคุเทศก์ดูแลตลอดทาง / เสื้อชูชีพ / หน้ากากดำน้ำ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย / ประกันภัยนักท่องเที่ยว