วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

เที่ยวผาเหนือเมฆ

ผาเหนือเมฆ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ของตรัง สำหรับนักผจญภัย ที่ไม่ควรพลาด ระยะการเดินทางจากข้างล่างขึ้นจุดชมวิวใช้เวลาประมาณ 30 นาที แต่เนื่องจากสถานที่นี้ ทางเข้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ห้ามบุกรุก หรือขึ้นไปเองโดยเด็ดขาด เพราะบางจุดเป็นหน้าผาสูงชันต้องมีผู้นำทางเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ที่ต้องการจะไป

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

1.ติดต่อจองล่วงหน้า 7 วัน เพื่อผู้ใหญ่จะได้จัด ชุดรักษาหมู่บ้าน เพื่อนำทางและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (ห้ามขึ้นไปเองโดยเด็ดขาด)

2.ชุดสวมใส่ควรเป็นเสื้อผ้ารัดกุมและระบายอากาศได้ พร้อมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าปีนเขา

3.ต้องมาจุดนัดพบในเมือง ก่อน 3.30 น.

4.ไม่อนุญาตเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีขึ้น เด็ก7-12 ต้องมีผู้ปกครองไปด้วยเท่านั้น

5.ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งให้ทางเราทราบ

6.สำหรับคนที่กลัวความสูงไม่แนะนำ

7.สามารถนำอาหารน้ำดื่มขึ้นไปได้ แต่นำขึ้นไปแล้วก็นำกลับมาทิ้งข้างล่างด้วยเพื่อความสะอาดและไม่รบกวนธรรมชาติ

8.จุดชมวิวส่วนใหญ่เป็นหน้าผาสูง กรุณาฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ปืนป่า หาเมฆ สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า สุด WOW!! เมืองตรัง
ที่เที่ยวสุดปัง! พร้อมเก็บประการณ์ที่คาดไม่ถึง ณ ผาเหนือเมฆ เมืองตรัง
สุดริมผา ท้าทายความสูง ตะลุยหมอกยามเช้า ณ วังผาเมฆ
ความสุขไม่ต้องรอขึ้นสวรรค์…. ไปผาเหนือเมฆตรัง

One Day Trip ผาเหนือเมฆ

รายละเอียดการเดินทาง

03.30 น. นัดพบในเมืองตรังมุ่งหน้าสู่อำเภออ่าวตง

04.30 น. ถึงอำเภออ่าวตง

05.00 น. เตรียมตัวเดินทางขึ้นไปยังผาเหนือเมฆ

06.30 น. ถึงผาเหนือเมฆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ และกรมป่าไม้จนกลายเป็นวิวหมอกภาคใต้ที่แรกที่คุณต้องมาสัมผัส

08.30 น. รับประทานอาหารเช้าแบบวิถีชาวบ้าน (ข้าวเหนียวปิ้ง,กาแฟโบราณ,ขนมจีน ฯลฯ)

09.30 น. ถึงอ่างเก็บน้ำหลุมพอลาย มีกิจกรรมตกปลา พายเรือคยัค และเลี้ยงปลานิลในกะชัง

10.30 น. พาไปซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ของชุมชน ปลาส้ม ปลาไสอวน ปลาแดดเดียว แหนมหมู หมูฝอย       

นิลลี่พาย ซาลาเปาไส้ ปลานิลกล้วยกวน

11.30 น. กลับสู่เมืองตรัง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ  

   -ผู้ใหญ่  1,350 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

   -ค่าผู้ดูแลในการขึ้น-ลง ผาเหนือเมฆ

   -อาหารเช้าตามโปรแกรมพร้อมอาหารว่าง

   -ค่ากิจกรรมต่างๆ

 **หมายเหตุ**

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ