วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

เที่ยว ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะแหวน-เกาะเชือก เรื่อ SpeedBoat

รายละเอียดการเดินทาง

08.30 น. รถรับคณะที่จุดนัดหมายในเมืองตรัง (โรงแรมที่พัก, บขส.) ไปยังท่าเรือปากเมง

09.30 น. ออกจากท่าเรือ ชมบรรยากาศของท้องทะเลตรัง ที่รายล้อมด้วย เกาะต่างๆมากมาย มุ่งหน้าสู่ เกาะมุก หนึ่งใน Unseen in Thailand หนึ่งในจุดท่องเที่ยว

10.30 น. ถึงเกาะมุก ลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต ซึ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ เราจะลงน้ำ ใส่ชูชีพ ต่อแถว    กันเเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้

12.00 น. มุ่งสู่เกาะกระดาน และอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยง ที่ชายหาดบนเกาะกระดานหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งและน้ำใสจนมองเห็นพื้นได้

 13.00 น. เรือจอดหน้าหาดเกาะกระดานพาไปดำน้ำ พร้อมหยอกล้อกับหมู่ปลาหลากหลาย ปะการังชนิดต่างๆ

14.00 น. มุ่งสู่เกาะแหวน มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งฝูงปลาจำนวนมากที่อุดมสมบูรณ์

15.00 น. มุ่งสู่เกาะเชือกซึ่งเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไม่มีหาดทราย 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้ จะไปพาไปดูปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง และปลานีโม่ซึ่งเวลาน้ำลงท่านจะดูได้อย่างใกล้ๆ

16.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง (หากมีลูกค้าพักที่เกาะไหงบริการส่งที่เกาะไหงฟรี)

18.00 น. กลับถึงตัวเมืองตรัง โดยสวัสดิภาพ ส่งท่านยังโรงแรมที่พักหรือจุดอื่นๆในตัวเมืองตรัง

อัตราค่าบริการ

     -ผู้ใหญ่ 1,350 บาท /ท่าน

     -เด็ก 1,150 บาท /ท่าน

*รับในเมือง 1,550 บาท / เด็ก 1,350 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

    -เรือ Speedboat

    -อาหารเที่ยง พร้อมอาหารว่าง น้ำดื่ม

    -อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkelling

    -ค่าประกันอุบัติเหตุ

    -ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (ต่างชาติ เพิ่มท่านละ 200 บาท )

    -มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง

**หมายเหตุ**

     กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ