วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

เที่ยวถ้ำเลเขากอบ กันตังเมืองเก่า

One Day Trip ถ้ำเลเขากอบ

-ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพทาโร – ต้นยางพาราต้นแรก – Street Art KanTang

– บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี – สถานีรถไฟกันตัง

รายละเอียดการเดินทาง

09.00 น. รถรับคณะที่จุดนัดพบมุ่งสู่ถ้ำเลเขากอบ

10.00 น. ลงเรือท้องแบนเข้าสู่ภายในถ้ำ เยี่ยมชมถ้ำชมท้องพระโรง ถ้ำคนธรรม์ ถ้ำเจ้าสาว ฯลฯ

            ตื่นเต้นไปกับการรอดถ้ำตามสายน้ำในความยาว 350 เมตร

11.00 น. มุ่งหน้าสู่วังเทพทาโร งานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร ที่ถูกสร้างขึ้นสรรค์ขึ้นมาราวกับมีชีวิต

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ ครัวท่องนาท่าม ร้านอาหารชื่อดังร้านอาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้

13.00 น. มุ่งหน้าสู่อำเภอกันตัง

            – ต้นยางพาราต้นแรก  พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้เหมือนหนึ่ง “บิดาแห่งยาง” เป็นผู้ที่ได้นำต้นยางพารามาปลูกที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรังเป็นต้นแรกในประเทศไทย

           – บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองตรังเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านของท่าน         

           – ถ่ายรูปกับ Street Art การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art ในเมืองกันตัง โดยมีศิลปินจิตอาสามาสร้างสรรค์งานศิลป์ภายใต้แนวคิด “วิถีกันตัง Colourful” จนได้ภาพอันสวยงามและหลากหลาย

           – สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีรถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามันตัวสถานรถไฟกันตัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล มีการตกแต่งประดับมุมเสาด้วย ลวดลาย ไม้ฉลุคงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6

16.00 น. กลับสู่อำเภอเมืองตรัง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ  

   -ผู้ใหญ่ 950 บาท/ท่าน

   -เด็ก 750 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

   -รถตู้บริการตามโปรแกรม

   -ค่ารถ

   -ค่าเรือ ถ้ำเล เขากอบ พร้อมคนพายนำทาง

   -อาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร อาหารว่าง

   -ค่าประกันอุบัติเหตุ

   -ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง

**หมายเหตุ**

  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ