วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

หลงรักตรังภายใน 2 วัน 1 คืน

++ โปรแกรมเที่ยว ++

วันแรก

08.30 น. รถรับคณะที่จุดนัดหมายในเมืองตรัง (โรงแรมที่พัก, บขส.) ไปยังท่าเรือปากเมง

09.30 น. เรือออกจากท่าเรือ ชมบรรยากาศของท้องทะเลตรัง ที่รายล้อมด้วย เกาะต่างๆมากมาย

มุ่งหน้าสู่เกาะมุก หนึ่งใน Unseen in Thailand หนึ่งในจุดท่องเที่ยว

10.30 น. ถึงเกาะมุกลอยตัวเข้าสู่ถ้ำมรกต ซึ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรง เราจะลงน้ำ ใส่ชูชีพต่อแถว

กันเข้าไป บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำ ทำให้เห็นน้ำ

เป็นสีเขียวมรกต ข้างในจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน

12.00 น. มุ่งสู่เกาะกระดาน และอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยง ที่ชายหาดบนเกาะกระดานหาดทรายขาว

ละเอียดเหมือนแป้งและน้ำใสจนมองเห็นพื้นได้

13.00 น. เรือจอดหน้าหาดเกาะกระดานพาไปดำน้ำ พร้อมเล่นกับหมู่ปลาและปะการังหลายชนิด

14.00 น. มุ่งสู่เกาะแหวน มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งฝูงปลาจำนวนมากที่อุดมสมบูรณ์

15.00 น. มุ่งสู่เกาะเชือกซึ่งเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไม่มีหาดทราย ไปดูปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง

และปลานีโม่ซึ่งเวลาน้ำลงท่านจะดูได้อย่างใกล้ๆ

16.00 น. นำท่านเดินทางกลับท่าเรือปากเมง

16.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองตรัง

17.30 น. เข้าที่พักเก็บสัมภาระ

18.00 น. รถมารับท่านไปรับประทานอาหารเย็น ร้านตำระเบิดปาก สัมผัสบรรยากาศล้อมรอบด้วย

ทุ่งนา และ ภูเขา บรรยากาศดี อาหารอร่อยรสเด็ด

19.30 น. เที่ยวชมตลาดถนนคนเดิน เป็นแหล่งชอปปิ้งอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดตรัง

20.00 น. เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัยกับบรรยากาศค่ำคืนในตัวเมืองตรัง

วันที่ 2

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำเมืองตรัง ดื่มด่ำวัฒนธรรมอาหารเมืองตรัง

09.00 น. พาคณะทัวร์ไปยังจุดจำหน่ายของที่ระลึกซื้อของฝาก

10.00 น. ส่งท่านยังจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวมรายการดังต่อไปนี้

  • เรือใหญ่ 2 ชั้น / ค่าประกันอุบัติเหตุ
  • ห้องพัก Standard ห้องละ 2 ท่าน / อาหาร 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง
  • มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง / อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkelling
  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน (ต่างชาติ เพิ่มท่านละ 200 บาท)

*หมายเหตุ*

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ