วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วันเดียวเที่ยวหรอย 3 เกาะ + 1 ถ้ำมรกต

++ โปรแกรมเที่ยว ++

08.30 น. รับคณะที่จุดนัดพบ เดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

09.00 น. ทุกคนพร้อมกันที่ท่าเรือปากเมง

09.30 น. ออกเดินทางสู่เกาะมุก ถ้ำมรกต

10.30 น. ถึงเกาะมุกลอยตัวเข้าสู่ถ้ำมรกต สิ่งมหัศจรรย์กลางทะเลอันเลื่องชื่อ บริเวณ

ปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ำ ทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต

ข้างในจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน

11.30 น. ออกเดินทางสู่เกาะกระดานและิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยงบนเรือ

12.30 น. เรือจอดทุ่นหน้าอุทยานฯสัมผัสหาดทรายขาว น้ำใส (จุดที่1) ท่านใดที่ดำน้ำ

ไม่ชำนาญ สามารถฝึกใช้อุปกรณ์ดำน้ำกับมัคคุเทศก์บริเวณนี้ได้

14.00 น. เดินทางไปยังจุดดำน้ำเกาะกระดาน (จุดที่2) ดำน้ำดูปะการังเขากวาง ปะการัง

สมอง และปลานานาชนิด

15.30 น. ถึงเกาะเชือก ลงดูปะการัง 7 สี แวะเล่นกับหมู่ปลาการ์ตูนในดงดอกไม้ทะเล

16.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง

17.00 น. ถึงท่าเรือปากเมง และกลับสู่ที่พัก

# ป.ล. กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

อัตราค่าบริการรวมรายการดังต่อไปนี้

  • ฟรี ค่าประกันการเดินทาง / ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำและชูชีพ
  • มัคคุเทศก์ดูแลตลอดทาง
  • ฟรี ค่าบริการรถตู้ไป-กลับท่าเรือ
  • อาหารเที่ยง 1 มื้อ บุฟเฟ่ต์ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้ กาแฟ เค้ก