วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ทัวร์เกาะห้องไปกับ Speedboat

++ โปรแกรมเที่ยว ++

07.00 – 08.30 น รถรับนักท่องจากที่พักเดินทางสู่ท่าเรือ

นักท่องเที่ยวลงทะเบียนประกันภัยที่ท่าเรือ

09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว Speed boat นำท่านสู่ “ หมู่เกาะห้อง ” ตั้งอยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณี “ ป่าเกาะแห่งอันดามัน ”

10.00 น. นำท่านสู่ “ เกาะลาดิง ” เกาะเล็กๆ ที่มีชายหาดส่วนตัวที่ขาวละเอียด ด้านหน้าหาด

มีปะการัง เชิญเล่นน้ำดูปะการังตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ “ เกาะผักเบี้ย ” ที่

อยู่ตรงข้ามกับเกาะไร่เป็นเกาะที่มีชายหาดสองด้าน มีลักษณะตัวคือ ทรายที่เกาะนี้จะ

เป็นสีแดง น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเรือจะพาท่านไปยัง

“ ทะเลใน ” หรือลากูน หรือ ห้อง อันเป็นที่มาของเกาะห้อง

12.00 น. นำท่านสู่ “ เกาะห้อง ” เกาะที่เงียบสงบ บริการอาหารกลางวันแบบ กล่องปิกนิก

หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสชายหาด

ที่ได้รับรางวัลชายหาด 5 ดาวจากททท. เล่นน้ำ ชมฝูงปลา พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำท่านสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ

# ป.ล. กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

อัตราค่าบริการรวมรายการดังต่อไปนี้

  • รถรับ-ส่ง ท่าเรือ โรงแรมที่ลูกค้าพัก
  • อาหารกลางวัน 1 มื้อ ของว่างผลไม้ ในเรือ
  • รวมค่าอุทยานสำหรับคนไทย ( ต่างชาติเสียท่านละ 300 บาท )
  • อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ ประกันภัยทางทะเล