วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ วันเดย์ทริป

++ โปรแกรมเที่ยว ++

08.00 น. รับลูกค้าจากโรงแรมในอ่าวนาง,ทับแขก,คลองม่วง,เมืองกระบี่ ไปยังท่าเรือ

09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือไปยัง 4 เกาะของกระบี่

09.30 น. ถึงถ้ำพระนาง เยี่ยมชม ศาลพระนาง และพักผ่อนที่หาดไร่เลย์อันเลื่องชื่อ

10.10 น. ถึงเกาะไก่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกระบี่ เพลิดเพลินกับการดำ

น้ำตื้นและเล่นน้ำบริเวณใกล้เคียง

11.00 น. ถึงเกาะทับ ซึ่งมีชายหาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลาน้ำขึ้น ระหว่างเกาะทับ

และเกาะไก่ เรียกว่า ทะเลแหวก ท่านสามารถถ่ายรูปเล่น ชมวิวรอบๆที่นี่

12.00 น. เดินทางถึงเกาะปอดะและอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน

12.30 น. หลังอาหารกลางวัน กิจกรรมฟรีบนเกาะ คุณสามารถว่ายน้ำ ดำน้ำตื้น หรือ

อาบแดดบนชายหาดที่ทรายละเอียดขาวสะอาด

14.00 น. กลับสู่ท่าเรือ

15.00 น. กลับถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

16.00 น. สิ้นสุดการเดินทางอย่างมีความสุข

# ป.ล. กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

อัตราค่าบริการรวมรายการดังต่อไปนี้

  • รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก / อาหารกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้
  • มัคคุเทศก์ดูแลตลอดทาง / เสื้อชูชีพ / หน้ากากดำน้ำ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย / ประกันภัยนักท่องเที่ยว