วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ทริป 2 วัน 1 คืน พักเกาะมุก พร้อมอาหาร

++ โปรแกรมเที่ยว ++

วันแรก

09.00 น. เรือหางยาวรับลูกค้า เดินทางจากท่าเรือบ้านควนตุ้งกูไป เกาะมุก (หาดชาลี)

10.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00 น. ขึ้นเรือเดินทางไปยัง ถ้ำมรกต สนุกสนานกับการลอยตัวเข้าชมถ้ำมรกต

12.00 น. เดินทางสู่เกาะกระดาน เกาะที่สวยที่สุดในหมู่เกาะทะเลตรัง น้ำใส หาดทรายขาว

ให้ท่านลงเล่นน้ำดูปะการัง ท่านจะเห็นปะการังหลากสี สัมผัสหาดทรายขาวเนียน

พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงบนหาดเกาะกระดาน

16.00 น. นั่งเรือเดินทางกลับที่พักบนเกาะมุก พร้อมชมความงามของเกาะมุกยามเย็นและ

พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเล่นน้ำหน้าหาด มีบริการฟรีเรือคายัคหน้าหาด

18.30 น. รวมตัวรับประทานอาหารเย็น

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

07.00 – 09.00 น. สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของเกาะมุก รับประทานอาหารเช้าของรีสอร์ท

พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพของเกาะมุก ชมนกเงือกรอบๆ รีสอร์ท

10.00 – 10.30 น. ลงเรือ เดินทางกลับสู่ท่าเรือควนตุ้งกู เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวมรายการดังต่อไปนี้

  • ที่พักบนเกาะมุก ห้องนอนแอร์
  • อาหาร 3 มื้อ (อาหารเย็น,อาหารเช้า และอาหารเที่ยงสำหรับท่องทะเลตรัง)
  • รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน
  • รวมเรือรับ-ส่ง ท่าเรือควนตุ้งกู-เกาะมุก
  • รวมเรือคายัค
  • รวมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง

++ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ++